Daftar Yaddasht

20.4.06

یکی به فکر ما ست

خبردار شدم که یه موسسه هایی هستن که آدمایی رو که کارشون مثل منه رو حمایت میکنن. اولش خیلی تعجب کردم اما بعدش فکر کردم وقتی که انجمن های حمایت از حشرات و معتادین و پزشکان بدون مرز و روزنامه نگاران آزاد و میلیون ها چیز دیگه داریم چرا این یکی رو نداشته باشیم. و تازه یه پله جلوتر که چرا انقدر دیر ملت به این فکر افتادن؛
اینکه آدم بدونه که یه جای دنیا به حساب می آد و یه آدمایی سختی‌های کارش رو میدونن و یه آدم‌های دیگه‌ای باهاش سختی‌ها و خوشی‌های مشترک دارن خیلی حس خوبیه و آدم و حسابی هُل‌ می‌ده به جلو؛
اون اطلاعات این توء؛
http://www.headington-institute.org
www.aidworkers.net

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]<$I18N$LinksToThisPost>:

Create a Link

<< Home