Daftar Yaddasht

20.4.06

MENA Development Forum 5

دوهفته‌ای که خیر سرم ایران بودم هم درست و حسابی نبودم آخه. بقول ماندانا جغرافی رو هم یادم رفته. افغانستان که نیستم فکر میکنم تهرانم حالا هر جا که میخواد باشه؛
وقتی رسیدم تهران 2 روز وقت داشتم که ویزای لبنان رو برای شرکت در کنفرانس بگیرم. اصلا فکر نمی‌کردم که بشه و به هر حال انجام شد و رفتم؛
اهمیت کنفرانس
به نظر می‌اومد این کنفرانس اگر نه بزرگترین ولی حداقل یکی از بزرگترین (فکر می کنم مهمترین!) رویدادهای مرتبط به توسعه در منطقه باشه. اینو از تعداد و نوع شرکت کننده‌ها می‌شد به راحتی فهمید؛
شرکت کننده ها
در مجموع شرکت کننده‌ها در 4 سطح حضور داشتند؛ دولت‌ها، نهادهای مدنی، بخش خصوصی و مطبوعات؛
از ایران هم یک تیم 20 یا 21 نفره شرکت کرد که عبارت بود از معاون‌ وزرای بهداشت، کشور و رفاه، نماینده‌های وزارت‌های کار و مسکن، 2 تا استاد دانشگاه، 2 نماینده از بخش خصوصی و 6 نماینده از جامعه مدنی و به عبارتی سازمان‌های غیردولتی؛
پوشش خبری کنفرانس در ایران
تا جایی که من متوجه شدم اهمیت این کنفرانس در مطبوعات/رسانه های ایران منعکس نشد؛
هرچند به طور اتفاقی خبرنگار ایلنا؟ ایسنا؟ در بیروت را در لابی هتل دیدیم, البته اتفاقی که نه ایشان خبر کنفرانس را داشتند- تمام در و دیوار بیروت اگر هم نمی خواست خبر کنفرانس را داشت- و به خاطر همین برای دیدن تیم ایران به هتل آمده بودند, ولی بعید میدانم که حتی قادر به درج خبر کنفرانس باشند چه برسه به تهیه گزارش و یا تحلیل آن. ایشان متاسفانه انتظار داشتند زحمت تهیه خبر و گزارش و تحلیل و چرایی و چگونگی و تمام جیک و پوک کنفرانس رو شرکت کننده ها براشون تقبل کنند. فکر نمی کنم حتی زحمت استفاده از وب سایت کنفرانس رو هم به خودشون دادن و اصلا نمیدونم که در نهایت چی تحویل آژانسشون دادن. امیدوار هستم این خانم این مطالب را بخوانند و باز امیدوارم که قضاوت نادرستی در موردشان کرده باشم؛
موضوع کنفرانس و نقد من
همانطور که همه شنیده‌ایم ودیده‌ایم بسیاری از گروه‌ها بانک جهانی را به دلیل تاکید بیش از حد آن بر توسعه اقتصادی، همکاری با دولت‌ها – که معمولا فاسد هستند، توجه بیش از حد به تصمیم‌گیران و در پی‌ آن کم توجهی به توده مردم و همچنین تمایل و تاکید به/بر جهانی شدن نکوهش می‌کنند. کما اینکه این سیاست در انتخاب مضامین کنفرانس هم مشهود است. از بین 14 محور اصلی کنفرانس 3 مورد به مسایل اجتماعی؛ (جوانان، جنسیت و جوامع محلی - اگر توانمندسازی جوامع محلی را نیمی از مضمون در نظر نگیریم، چون در این مضمون هم پای دولت در میان بود، میخواستم بنویسم 5/2 مورد به مسایل اجتماعی)، 6 مورد به مسایل حقوقی و دولت‌ها و 5 مورد به حوزه اقتصاد و تجارت اختصاص داشت؛
در حالیکه بانک جهانی مدتی‌است با رویکرد کاهش فقر، توجه به سازمان‌های غیردولتی و تولید ادبیات این حوزه امیدوار است تصویر مناسب‌تری از خودش در بین نهادهای مدنی ارایه بده و به اصطلاح اسم شویی کنه، اما سنگین بودن کفه دولت‌ها، بخش خصوصی و تجارت در این کنفرانس – از نظر من – بازهم گامی به عقب بود؛
علاوه بر موارد 14 گانه بالا من معتقدم هنوز جا دارد تا مضامین دیگری نیز به این حرکت اضافه شود. بویژه اینکه شعار این کنفرانس اصلاحات است و توجه به جوانب دیگر توسعه (در صورتیکه شکل پایدار آن را در نظر داشته باشیم) نیز هریک مستلزم ایجاد اصلاحاتی در نوع خود است؛
کنفرانس ایده آل من
food sovereigntyتوجه به تنوع فرهنگی جوامع، توجه به ساختارهای سنتی اجتماعی، مساله حاکمیت غذایی یا
و اصولا کشاورزی،
property rights حقوق مشاع یا
ظرفیت‌سازی حکومت‌ها و دولت‌های دریافت کننده وام و همچنین محیط زیست میتوانست مضامین قابل توجهی برای این کنفرانس باشد؛
بطور خلاصه موارد زیر را با عنوان مضامین مستقل قابل طرح در فعالیت‌های اتی و یا کنفرانس آینده پیشنهاد می‌کنم؛ کاهش فقر توسط توانمندسازی جوامع محلی با توجه به حفظ تنوع فرهنگی و ساختارهای سنتی جوامع؛ (توانمند‌سازی جوامع محلی از طریق) توانمندسازی دولت‌های محلی بویژه ظرفیت‌سازی برای نحوه دریافت و هزینه کردن وام‌ها و ؛property rightsمسایل مربوط به
؛agrarian reform حاکمیت غذایی و اصلاحات کشاورزی
حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی بویژه از طریق مدیریت مشارکتی که می‌تواند ارتباط نزدیکی با موارد فوق داشته باشد؛
کنفرانس ایده ال تر من
بالاخره اینکه من امیدوارم در اجلاس بعدی به جای عنوان «اجلاس توسعه» از «اجلاس توسعه پایدار» استفاده کنیم.؛MENA Sustainable Development Forum (MSDF)
تا جایی که من متوجه شدم عبارت توسعه پایدار تنها در یکی از محورهای کنفرانس یعنی کاهش فقر (با فقر زدایی موافق نیستم) دیده شده بود، در حالیکه طبق تعاریف موجود، ابعاد مختلف توسعه پایدار عبارت است از
1- توسعه زیست محیطی- اکولوژیکی،
2- توسعه اقتصادی- مالی،
3- توسعه اجتماعی- فرهنگی و
4- توسعه نهادی- سیاستی .
که این کنفرانس با تاکید بر موارد 4 و- بیشتر- 2 برگزار شد؛
!هر کی میگه نه بسم الله , توجیهم کنه

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]



<$I18N$LinksToThisPost>:

Create a Link

<< Home