Daftar Yaddasht

5.3.06

بعضی از آسیب های جنگ

قصر امان اله خان؛ این همون قصریه که اطرافش پر از جنگل و گل و گیاه بود و در زمان جنگ مسعود با هزاره ها به این روز افتاد, این محل تقریبا با خاک یکی شده و باید همه چی رو دوباره بسازن

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]<$I18N$LinksToThisPost>:

Create a Link

<< Home